Myślenice

Strona poświęcona małopolskiemu miasteczku Myślenice.

Myślenice - współpraca z zagranicą

Myślenice nawiązały partnerskie porozumienie z następującymi miastami:
1. Lüdenscheid (Niemcy - północna Westfalia)
Porozumienie Ramowe o Partnerskiej Współpracy Miast Ludenscheid-Myślenice w ramach współpracy komunalnej, gospodarczej, handlowej, kulturalnej, oświatowej i sportowej zawarte 1 września 1989 roku w Lüdenscheid.
2. Nadasho (Japonia)
Porozuminie zawarte 5 października 1993 r. w Myślenicach, dotyczy współpracy w ramach wymiany kulturalno-artystycznej, działalności handlowej i oświatowej.

Figura św. Floriana